Visie

Visie op hulp in gezinnen

We werken met het gezin vanuit de 1Gezin1Plan-methodiek door:

 • samen te komen op een plek waar zij zich comfortabel voelen;

 • de doelen te laten bepalen door het gezin;

 • te focussen op wat ieder van hen motiveert, wat zij graag verbeterd willen zien in hun leven en welke wegen en inspanningen zij hiertoe haalbaar vinden;

 • ons te richten op antwoorden en oplossingen op tempo van het gezin;

 • ons bezig te houden met vragen op verschillende levensdomeinen zoals school, vrije tijd, huisvesting…;

 • het gezin terug greep te laten krijgen op het eigen leven;

 • te richten op de eigen krachten binnen het gezin en hen leren omgaan met de eigen moeilijkheden.

Visie op de basishouding van de gezinscoach

 • We staan naast het gezin en vertrekken vanuit hun noden en vragen. We vertrekken vanuit hun doelen, tempo en omgangsvormen.

 • Het kennismakingsgesprek is een wederzijdse ontmoeting waarbij de gezinscoach luistert naar het verhaal van het gezin. Onze ervaring als hulpverlener stellen we ten dienste van het gezin.

 • We werken samen met het gezin om de krachten en kwaliteiten van het gezin te ontdekken, te benoemen en te versterken. Op deze manier willen we een gezin helpen om (problemen) terug beter het hoofd te bieden.

 • We werken op maat van het gezin. We zoeken samen met hen naar handvatten en instrumenten die bij hen passen, maar helpen het gezin ook, indien nodig, verruimend te denken. Dit kan voor verschillende gezinsleden anders zijn (kinderen/ouders), maar we verbinden ze wel met elkaar.

 • In onze relatie met het gezin zijn we authentiek. We plaatsen onszelf naast het gezin en vertrekken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. We streven naar een co-expertrelatie, waarin het gezin zonder ons terug verder kan.

 • We zijn een team met mensen met verschillende ervaringen. Onze expertise zit in het intersectorale team.

Visie op de functie van de eerstelijnspsycholoog

 • We willen kinderen en jongeren met milde tot matige psychische klachten terug in contact brengen met hun eigen krachten, zodat ze sterker in hun schoenen kunnen staan.

 • Iedereen maakt wel eens moeilijke periodes door in zijn/haar leven of wordt geconfronteerd met bepaalde problemen. Tijdens de gesprekken met de eerstelijnspsycholoog geven we hier aandacht aan. We richten ons op de sterktes die er in het kind/de jongere aanwezig zijn. Het doel is de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren te verhogen, het herstellen van hoop waardoor ze zelf verder aan de slag kunnen en hen mogelijkheden meegeven om met (toekomstige) problemen om te gaan. Hierbij wordt er ingezet op praktische handvatten, aanpassingsmogelijkheden, veerkracht en het omgaan met emoties.

 • De vraag van het kind of de jongere staat centraal. Dat betekent dat we soms alleen met het kind of de jongere in kwestie werken, maar even goed dat we de ouders betrekken of zelfs dat we met het hele gezin aan de slag gaan. Dit steeds in functie van de vraag van het kind.

Visie op de rol van de tweedelijnspsycholoog

 • Vanuit CGG-VBO is er een tweedelijnspsycholoog verbonden met het intersectorale team. Dit is een psycholoog en psychotherapeut die deelneemt aan het team maar ook ingezet kan worden binnen het gezin, samen met de gezinscoach. Dit kan gaan rond specifieke thema’s betreffende geestelijke gezondheidszorg en voor specifieke interventies gericht op de psycho-dynamiek van het gezin, de ouders en de kinderen.

 • De tweedelijnspsycholoog is toegankelijk na dialoog tussen enerzijds de teamvergadering van het intersectorale team en anderzijds de gezinscoach en het gezin .

Visie op het werken met het netwerk

 • In onze opdracht ‘het netwerk versterken’ is het belangrijk dat het gezin ons het mandaat geeft om te werken met hun netwerk.

 • We geloven sterk in een gezinsgerichte aanpak. Daarmee bedoelen we dat je een persoon, een kind, een ouder altijd beschouwt als onderdeel van een groter geheel, van een systeem.

 • Wij werken aan gedragsveranderingen door het gezin te coachen in het ontdekken, uittesten en uitvoeren van hun eigen oplossingen in hun eigen leefomgeving.

Visie op samenwerking binnen het team

 • Zo intensief samenwerken vanuit verschillende organisaties en sectoren is nieuw voor ons. Ook in sommige rollen zijn we nieuw. Daarom zijn we zoekend in het aannemen en invullen van onze rol als gezinscoach en eerstelijnspsycholoog. Hierbij is het belangrijk om onze kennis en ervaring genuanceerd in te zetten. Het is een spanningsveld waarin we elkaar en onszelf moeten blijven uitdagen en bijsturen.

 • We nemen een lerende houding aan via allerhande afspraken en methodieken: inzetten van coaching-traject met twee (naast gezinscoach ook een co-coach), intervisie momenten, gezinsbesprekingen, rollenspelen, vorming, eigen teamcoaching-traject…