Aanmelden eerstelijnspsycholoog

Een aanmelding gebeurt door een betrokken hulpverlener (vb. CAW, CLB, K&G, Huis van het Kind, 

OCMW…) in overleg met en met toestemming van het kind/de jongere. 


Dit kan op het nummer 0490/64 44 50 of via e-mail op aanmeldingen@1g1poostbrabant.be

Het aanmeldnummer is bereikbaar op onderstaande momenten: 

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30


De eerstelijnspsycholoog neemt daarna contact op met de aanmelder om de vraag verder te verhelderen. Indien het een goede vraag blijkt voor de eerstelijnspsycholoog  wordt het gezin (ouders/jongere/kind) gecontacteerd om een eerste gesprek te plannen binnen de 30 dagen. 

Richtvragen die je kunnen helpen bij het doen van een aanmelding voor ELP vind je terug in het document onderaan.

De gesprekken gaan door op verschillende vindplaatsen verspreid over Oost-Brabant. In samenspraak met de eerstelijnspsycholoog en het gezin wordt bekeken welke plaats best past. Deze vindplaatsen vind je hier terug.


Aanmeldingsformulier ELP voornaam.naam.docx