Aanmelden

Hoe aanmelden? 

Een aanmelding gebeurt door een betrokken verwijzer (vb. CAW, CLB, K&G, Huis van het Kind, 

OCMW, …), in samenspraak en met toestemming van het gezin en/of door het gezin zelf.


Telefonisch aanmelden kan op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten: 

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30Aanmelden kan ook via volgend e-mailadres: aanmeldingen@1g1poostbrabant.be