Aanmelding gezinscoach

Bij de aanmelding vragen we van de aanmelder een aantal basiscriteria en praktische gegevens (zie aanmeldingsformulier). We wensen dit telefoonmoment zo kort mogelijk te houden. We vragen de aanmelder het aanmeldingsformulier in te vullen en ons dit terug te bezorgen via mail. Dit om ervoor te zorgen dat we de juiste gegevens en spellingswijze hebben. Dit geeft de aanmelder ook de ruimte om dit formulier samen met het gezin in te vullen.


Basiscriteria die we nodig hebben om op te starten zijn:

· Domicilieadres van kind/jongeren in de regio

· Gezin (ouders en +12jarige) akkoord met aanmelding

· Een vraag op meer dan één levensdomein, waarbij er zeker één vraag draait rond (een van de) kinderen.

· Er is een kind/jongere -25j aanwezig in het gezin of een kindje op komst

· Aanmelder heeft de zorgen doorsproken met het gezin


Praktische gegevens:

· Voornaam en naam aangemelde kind

· Geslacht

· Geboortedatum

· Aantal kinderen in het gezin

· Contactgegevens en bereikbaarheid gezin (telefoonnummer en adres)

· Contactgegevens en bereikbaarheid aanmelder

· Betrokken hulpverlening

· Staat gezin ergens op een wachtlijst

· Taal van het gezin en noodzaak tolk

· Aantal kinderen in het gezin

De onthaalmedewerker neemt binnen de 30 dagen contact op met het gezin

Samen met gezin organiseren we het onthaalgesprek. We denken hierbij na over wie kan uitgenodigd worden en waar het gesprek kan doorgaan.

Het onthaalgesprek heeft als functie breed mee na te denken over de noden, wensen en hulpvragen van alle gezinsleden en tevens na te gaan welke (lokale) initiatieven in het hulpverleningslandschap eventueel aansluiten bij de vraag van het gezin. Blijkt er na dit gesprek nog steeds een vraag te liggen voor een ondersteunend traject van een gezinscoach, dan volgt er een bespreking op het onthaalteam.

Telefonisch of via mail brengen we de aanmelder op de hoogte dat de aanmelding voldoet aan de criteria en brengen we deze op de hoogte van de volgende stappen:

  • We verwachten dat de aanmelder zijn bezorgdheden deelt met het gezin

  • We informeren aanmelders dat we zelf met het gezin contact opnemen en met hen bekijken wie aanwezig zal zijn op het onthaalgesprek.

  • We koppelen aan de aanmelder terug of de vraag van het gezin geregistreerd wordt als ondersteunend gezinscoachtraject of we het gezin doorverwezen hebben

  • We verwachten dat de aanmelder aanwezig is bij het opstartgesprek met de gezinscoach.

Brochure aanmelden 1g1p (1-03-2022).docx