Hoe aanmelden?

Infosessie onthaalwerking elke laatste donderdag van de maand om 9.30u via onderstaande link:

https://whereby.com/onthaalteam-1g1poostbrabant

Een aanmelding gebeurt door een betrokken verwijzer (vb. CAW, CLB, K&G, Huis van het Kind,

OCMW…) in samenspraak met en met toestemming van het gezin.


Telefonisch aanmelden kan op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten:

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30Aanmelden kan ook via volgend e-mailadres: aanmeldingen@1g1poostbrabant.be