Extra aanbod

Een beperkt deel van de middelen voor het samenwerkingsverband zijn rechtstreeks toegekend aan Amber, Resonans, CGG Vlaams-Brabant Oost en Alba. Dit aanbod is rechtstreeks beschikbaar en onmiddellijk inzetbaar vanuit 1G1P Oost-Brabant. Momenteel worden deze modules vooral ingezet in gezinnen waar gezinscoaching en/of ELP lopende is.

Amber

Amber staat voor Ambulante Begeleidingsdienst Regio Leuven en biedt diverse modules van contextbegeleiding aan met het oog op het vergroten van de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef- en opvoedingssituaties. 

Als intersectoraal samenwerkingsverband kunnen we beroep doen op drie modules van het aanbod van Amber: breedsporige contextbegeleiding, kortdurende contextbegeleiding (CB25) en conflicthantering. 

Breedsporige contextbegeleiding is een aanbod voor gezinnen waarbij er naast de opvoedingsproblemen ook vragen zijn op andere levensdomeinen. Deze begeleidingsvorm heeft tot doel het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen. Anders dan de breedsporige contextbegeleiding biedt CB25 een kortdurend aanbod (max. 25 contacten) en richt zich specifiek en enkel op opvoedingsproblemen in gezinnen. De module conflicthantering richt zich tot ouders of andere opvoedingsfiguren die niet langer in conflict willen leven. Ze leren omgaan met meningsverschillen zodat deze hanteerbaar worden en waardoor kinderen kunnen opgroeien in een rustige leefomgeving.

CGG Vlaams-Brabant Oost

CGG Vlaams-Brabant Oost biedt ambulante hulp aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen en aan hun omgeving.

Binnen het werkingsgebied van 1G1P Oost-Brabant zijn 5 vestigingen aanwezig (Diest, Tienen en Aarschot, Leuven en Sterrebeek). CGG-VBO biedt individuele psychotherapie in combinatie met ouderbegeleiding, gezinstherapie en een direct toegankelijk groepsaanbod rond diverse thema's (sociale vaardigheidsgroep en creatieve groepen voor kinderen en jongeren).

Alba

Alba vzw is actief in het brede werkveld van jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Ze organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context. Binnen de ondersteunende begeleiding hebben ze een aanbod voor kortdurende ervaringstrajecten (KET), naast dagactiviteiten, time-outs, onthemingen en bemiddelingen in voorzieningen. Bij kortdurende ervaringstrajecten wordt vertrokken van de thema’s die kinderen, jongeren en gezinnen zelf aanbrengen. 

Er wordt actiegericht gewerkt (onder meer aan weerbaarheid aan de hand van Rots & Water programma), krachtgericht (vertrekkende vanuit de eigen sterktes) en via avontuurlijke (buiten)activiteiten. Transfer van het geleerde naar het eigen dagelijks leven vormt een belangrijk aandachtspunt bij de afronding.

Positieve heroriëntering (PH) 

1) PH voor +12-jarigen 


Columbus heeft een dubbel aanbod om gezinnen tegemoet te komen in hun zorgen. 

 

Met Positieve heroriëntering ondersteunt Columbus gezinnen vanuit een sterke visie en methodiek om uit een crisis of impasse te geraken.

Hulpverleners die zich ernstige zorgen maken over kinderen, jongeren en hun gezin, kunnen een beroep doen op ons voor overleg of inspiratie en/of het opstarten van een begeleiding van maximum vier maanden. Samen zoeken we naar een versterkende dialoog die de gezinsleden opnieuw verbindt. 


Met Open-hart-cirkels richt Columbus zich rechtstreeks tot gezinnen en families, zonder tussenkomst van andere hulpverlening. 

Met families en jongeren die geraakt zijn door een ernstige psychische kwetsbaarheid, organiseren we Open-hart-cirkels, waarop iedereen uitgenodigd wordt om te spreken vanuit het hart.  

Van daaruit wordt samen met allen die betrokken zijn een weg uitgestippeld. Een traject dat een alternatief is en/of een perspectief brengt in de psychische zorg en zo lang kan duren als nodig. 

2) PH voor -12-jarigen 

 

Mfc Combo is een Multifunctioneel Centrum in de Jeugdhulp, dat integrale jeugdhulp biedt aan kinderen en hun gezinnen waar de opvoeding en het samenleven moeilijk verlopen.


Dit kan een kortdurende vorm van thuisbegeleiding zijn, dagbegeleiding of residentieel verblijf van de kinderen en de jongeren.

In het kader van 1 gezin, 1 plan bieden we ook positieve heroriëntering aan. Dit is een kortdurend traject waarbij gezinnen met jonge kinderen in verontrustende situaties snel hulp kunnen krijgen. We bespreken de verontrusting met iedereen. Iedereen die betrokken is bij de situatie, draagt bij tot de oplossing. We vragen elke betrokkene naar het eigen aandeel te zoeken en te kijken naar wat hij of zij zelf kan doen om de situatie te verbeteren. We zetten in op communicatie en verbinding.


Aanmelden: 0490/64 95 06, Lies Beelen


Eigen kracht-conferentie (EKC)

De Eigen Kracht-conferentie is een manier om het sociale netwerk van een gezin te activeren. Kern van de Eigen Kracht-conferentie is dat families zelf een plan bedenken, waarmee zij hun problemen kunnen oplossen. Het gezin ervaart via de Eigen Kracht-conferentie ondersteuning om hun zorgen te delen met mensen die een belangrijke rol vervullen als het gaat om hun welzijn. 

Het is een besluitvormingsmodel waarbij het sociale netwerk ingezet wordt voor praktische of emotionele steun of om de veiligheid van de kinderen te verbeteren. Met een Eigen Kracht-conferentie kiest de begeleiding expliciet om de sturing bij het gezin te laten liggen.


Dit doen ze a.d.h.v. 2 belangrijke principes: families hebben het recht om te overleggen in privé-tijd, zonder professionelen die aanwezig zijn, én ze worden in de organisatie van hun bijeenkomst ondersteund door een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator (dit is een opgeleide mede-burger die hiervoor niet vergoed wordt).


Wanneer een gezin denkt dat het voor hen werkt om het sociale netwerk te verzamelen, kunnen ze hiervoor aanmelden bij Eén Gezin Eén Plan.