Extra aanbod

Een beperkt deel van de middelen voor het samenwerkingsverband zijn rechtstreeks toegekend aan Amber, Resonans, CGG Vlaams-Brabant Oost en Alba. Dit aanbod is rechtstreeks beschikbaar en onmiddellijk inzetbaar vanuit Jeugdhulp Hageland. Momenteel worden deze modules vooral ingezet in gezinnen waar gezinscoaching en/of ELP lopende is.

Amber

Amber staat voor Ambulante Begeleidingsdienst Regio Leuven en biedt diverse modules van contextbegeleiding aan met het oog op het vergroten van de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef- en opvoedingssituaties.

Als intersectoraal samenwerkingsverband kunnen we beroep doen op drie modules van het aanbod van Amber: breedsporige contextbegeleiding, kortdurende contextbegeleiding (CB25) en conflicthantering.

Breedsporige contextbegeleiding is een aanbod voor gezinnen waarbij er naast de opvoedingsproblemen ook vragen zijn op andere levensdomeinen. Deze begeleidingsvorm heeft tot doel het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen. Anders dan de breedsporige contextbegeleiding biedt CB25 een kortdurend aanbod (max. 25 contacten) en richt zich specifiek en enkel op opvoedingsproblemen in gezinnen. De module conflicthantering richt zich tot ouders of andere opvoedingsfiguren die niet langer in conflict willen leven. Ze leren omgaan met meningsverschillen zodat deze hanteerbaar worden en waardoor kinderen kunnen opgroeien in een rustige leefomgeving.

CGG Vlaams-Brabant Oost

CGG Vlaams-Brabant Oost biedt ambulante hulp aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen en aan hun omgeving.

Binnen het werkingsgebied van 1G1P Oost-Brabant zijn 5 vestigingen aanwezig (Diest, Tienen en Aarschot, Leuven en Sterrebeek). CGG-VBO biedt individuele psychotherapie in combinatie met ouderbegeleiding, gezinstherapie en een direct toegankelijk groepsaanbod rond diverse thema's (sociale vaardigheidsgroep en creatieve groepen voor kinderen en jongeren).

Alba

Alba vzw is actief in het brede werkveld van jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Ze organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context. Binnen de ondersteunende begeleiding hebben ze een aanbod voor kortdurende ervaringstrajecten (KET), naast dagactiviteiten, time-outs, onthemingen en bemiddelingen in voorzieningen. Bij kortdurende ervaringstrajecten wordt vertrokken van de thema’s die kinderen, jongeren en gezinnen zelf aanbrengen.

Er wordt actiegericht gewerkt (onder meer aan weerbaarheid aan de hand van Rots & Water programma), krachtgericht (vertrekkende vanuit de eigen sterktes) en via avontuurlijke (buiten)activiteiten. Transfer van het geleerde naar het eigen dagelijks leven vormt een belangrijk aandachtspunt bij de afronding.