Voor wie?

Er zijn een beperkt aantal criteria waar we rekening mee houden bij het opstarten van een ondersteuningstraject door een gezinscoach.

We werken met gezinnen:

o die één of meerdere kinderen (tot 25 jaar) hebben of waar een kindje op komst is.

o met domicilie en/of verblijfadres in regio Hageland, Leuven of Druivenstreek.

o waarbij we bij voorkeur het ganse gezin betrekken bij het uitwerken van het gezinsplan.

o die hulpvragen hebben op meerdere levensdomeinen (school, werk, opvoeding, vrije tijd, relaties... ).


We richten ons voornamelijk tot gezinnen die (nog) geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Meer info over wanneer eerstelijnspsychologische hulp in aanmerking komt, vindt u hier.