Voor wie?

Er zijn een beperkt aantal criteria waar we rekening mee houden bij het opstarten van een ondersteuningstraject door een gezinscoach. 

We werken met gezinnen:       

o   die één of meerdere kinderen (tot 25 jaar) hebben of waar een kindje op komst is.

o   met domicilie en/of verblijfadres in regio Hageland, Leuven of Druivenstreek

o   waarbij we bij voorkeur het ganse gezin betrekken bij het uitwerken van het gezinsplan.

o   die hulpvragen hebben op meerdere levensdomeinen (school, werk, opvoeding, vrije tijd, relaties... ).


We richten ons voornamelijk tot gezinnen die (nog) geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Meer info over wanneer eerstelijnspsychologische hulp in aanmerking komt, vindt u hier