Gezinscoaching

De gezinscoach ondersteunt het gezin in het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan. In het gezinsplan vertrekken we vanuit de hulpvragen van het gezin en de oplossingen die het gezin zelf aanbrengt. De gezinsleden beslissen over de inhoud, het tempo en aan welke doelen eerst gewerkt wordt.

Om gezinnen te ondersteunen in het uitvoeren van hun gezinsplan is een netwerk rond het gezin nodig. Iedere betrokkene voegt zijn krachten en mogelijkheden toe en werkt zo actief mee aan de doelen die het gezin heeft gekozen. Omdat we geloven dat we enkel met vereende krachten in staat zijn om gezinsleden te ondersteunen in het nastreven van hun doelen, verkennen we samen met hen de mogelijkheden van ondersteuning door personen uit de directe omgeving. Centraal staat ‘samen-werking’.

Tijdens het traject met 1G1P Oost-Brabant worden regelmatig overlegmomenten georganiseerd. Hier werkt het gezin samen met wie betrokken is verder aan het uitwerken van het gezinsplan en het behalen van de doelen die het gezin wil nastreven.

  • Het aantal gesprekken wordt door het gezin bepaald (afhankelijk van de noden, wensen en draagkracht van het gezin en agenda’s).

  • De duur van de ondersteuning hangt af van de gezinssituatie en de hulpvragen. We proberen de ondersteuning zo kort mogelijk te houden. Indien nodig kunnen gezinsleden later opnieuw contact opnemen met 1G1P Oost-Brabant.

  • Wij zijn een mobiele werking, wat betekent dat de gezinscoach bij voorkeur aan huis komt. Indien gewenst, kan een gesprek op een andere plaats doorgaan.

  • Onze dienstverlening is kosteloos voor de gezinnen.