Structuur van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een stuurgroep en een dagelijks bestuur.