Reflectievragen voor aanmelding

Deze reflectievragen zijn bedoeld om als aanmelder samen met het gezin in te schatten of de inzet van een gezinscoach bij 1G1P Oost-Brabant de geschikte professionele ondersteuning kan bieden op dit moment. Bespreek samen met het gezin de antwoorden voordat je aanmeldt.

Belangrijk: De antwoorden op deze vragen moet je niet doorgeven bij de aanmelding. Deze informatie komt uitgebreid aan bod tijdens het onthaalgesprek.

  • Op welke verschillende levensdomeinen stelt het gezin zelf hulpvragen?

  • Heeft het gezin nood aan extra informele steunfiguren? Wat zou hun rol kunnen zijn?

  • Bij welke professionele organisaties kan het gezin al terecht? Dit kan hulp zijn die effectief is opgestart, een wachtlijst waar het gezin op staat en/of beroep kan doen op ‘warm wachtbeheer’.

  • Heeft het gezin nood aan een coördinerende rol? Is er reeds iemand betrokken die deze rol zou kunnen opnemen?

  • Wat kan jij zelf als aanmelder verder opnemen met het gezin?

  • Wat zie jij als meerwaarde van de inzet van 1G1P Oost-Brabant?

Wij hopen dat deze reflectievragen jou en het gezin verder helpen.

Reflectievragen voor aanmelders.docx